jچهار شنبه 12 مهر 1402
سه شنبه 14 شهریور
ضیافت عاشقانه جامانده های اربعین حسینی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved