jسه شنبه 03 خرداد 1401
سه شنبه 20 اردیبهشت
بازدید مهندس عاصم یوسفی از زیرساخت‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved