jچهار شنبه 12 مهر 1402
شنبه 05 شهریور
سخنرانی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در همایش مدیران کل استان های وزارت ورزش و جوانان در هتل المپیک
عکس: امید محمودی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved