jیک شنبه 06 آذر 1401
شنبه 23 مهر
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه ۵ هزارنفری میانه
عکاس :زهرا برفره


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved