سه شنبه 20 مهر بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان  
   
  نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی با مهندس عاصم یوسفی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور، عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی به همراه برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان عصر سه شنبه 20 مهر ماه به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان، در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور یافتند.

پس از بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان ، مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه در خصوص پروژه های ورزشی این شرکت در استان گلستان تاکید کردبا ارائه راهکار های مناسب و اخذ تصمیمات لازم هر چه زودتر موانع پیش روی پروژه ها مرتفع و پروژه های ورزشی گلستان آماده بهره برداری شوند.