چهار شنبه 03 خرداد بررسی فرصت های سرمایه گذاری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی  
   
 
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی شهید شیرودی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، امروز چهارشنبه ۳ خرداد در بازدید مهیار عسگریان از مجموعه ورزشی شهید شیرودی، فرصت های سرمایه گذاری این مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

زمین اصلی فوتبال، زمین چمن مصنوعی، زمین های تنیس، سالن بدمینتون و اماکن ورزشی بانوان از بخش های مورد توجه مدیرعامل شرکت و همراهان وی در بازدید امروز بود.

در این بازدید حمید رضا رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت و سرپرست مجموعه شهید شیرودی و علی تاجبخش سرپرست امور اقتصادی و جذب سرمایه شرکت توسعه نیز حضور داشتند.