شنبه 05 فروردین بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه از پروژه های استان مازندران  
   
 
صبح امروز شنبه ۵ فروردین ماه در اولین روز کاری سال جدید، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مشاور سازمان برنامه و بودجه از برخی پروژه های استان مازندران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مهیار عسگریان مدیرعامل به همراه سعید ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی شرکت در ابتدای این سفر، از سالن ۳۵۰۰ نفری رستم رود شهرستان نور بازدید کردند.

عملیات احداث این پروژه ناتمام از دهه ۸۰ آغاز شده و قرار است در جلسه ای که به زودی با حضور استاندار مازندران، نماینده مجلس، مدیرکل ورزش استان و مسئولین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد، اقدامات لازم در خصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این پروژه و شروع پوشش سقف سالن صورت گیرد. گفتنی است فرزانه نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی و عالیشان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این بازدید حضور داشتند.

در ادامه این بازدید عسگریان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به همراه جغتایی مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه وارد شهر چالوس شدند و از ورزشگاه ۵ هزارنفری این شهر نیز بازدید کردند.

فاز اول این پروژه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ افتتاح شده بود. در جلسه ای که در محل پروژه برگزار شد، مقرر شد با کمک سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات دیگری برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شود تا بحث روشنایی دکل ها و تکمیل فضای زیر سکوهای آن صورت پذیرد.