شنبه 18 دی بازدید مهندس علیرضا عاصم یوسفی از برخی اماکن مجموعه شهید شیرودی و فدراسیون ورزش های رزمی  
   
 
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی، از برخی اماکن و فدراسیون های ورزشی مستقر در این مجموعه بازدید میدانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز شنبه ۱۸ دی ماه مهندس علیرضا عاصم یوسفی به دعوت رئیس فدراسیون ورزش های رزمی جهت بررسی میدانی برخی اماکن و پروژه های عمرانی، راهی مجموعه شهید شیرودی شد.

وی در ابتدا با حضور در سالن شهید کبکانیان، از سالن در دست احداث ورزش های رزمی و خوابگاه ورزشکاران بازدید نمود. سپس برخی قسمت های مختلف مجموعه شهید شیرودی از جمله سالن سنگنوردی را مورد بازدید قرار داد. در حین این بازدید، رضا جلائیان مدیر مجموعه به همراه معاونین و بهره برداران، گزارشی از وضعیت اماکن داخلی مجموعه را خدمت مدیرعامل شرکت ارائه کردند.

وی در ادامه به همراه یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی از فدراسیون این رشته ورزشی بازدید به عمل آورده و جلسه ای را برگزار نمودند. در این جلسه، رییس فدراسیون به ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته پرداخت.

در این بازدید دو ساعته، محب خدایی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه، حمیدرضا رحیمی معاون پشتیبانی، همایون خرم نائب رئیس فدراسیون، علی صدیقی دبیر فدراسیون، امیر مصدق رئیس سازمان لیگ فدراسیون و همچنین محسن خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت نیز حضور داشتند.