jیک شنبه 06 آذر 1401
دو شنبه 30 آبان
نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

نشستی با حضور رییس امور ساختارهای سازمانیِ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، ظهر امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه، نشستی با حضور علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و حمید رضا رحیمی معاون پشتیبانی شرکت به منظور بررسی ساختار سازمانی موجود به همراه شرح وظایف با پست های سازمانی پیشنهادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

طی این جلسه، وضعیت امور ایثارگران شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه یک ساعته، مرتضی نوروزی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و محمد رضا حیدری سرپرست طرح و برنامه شرکت توسعه و همچنین معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور حضور داشتند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved