jپنج شنبه 30 دی 1400
جمعه 24 دی
بازدید دکتر ابوالفتحی از استادیوم پیشوا و زمین چمن ناشنوایان تهران

بازدید دکتر ابوالفتحی از استادیوم پیشوا و زمین چمن ناشنوایان تهران

سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تعدادی پروژه های استان تهران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، صبج جمعه ۲۴ دی ماه دکتر سعید ابوالفتحی سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پروژه های استادیوم پیشوا و زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی ناشنوایان تهران بازدید کرد.

در این بازدیدها که پوریا تقی زاده مدیر فنی منطقه نیز حضور داشت، گزارشی از وضعیت پروژه های مذکور ارائه گردید.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved