jیک شنبه 10 مرداد 1400
شنبه 26 تیر
بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی

بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی


مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عصر امروز شنبه ۲۶ تیرماه با حضور در ورزشگاه آزادی از موتور خانه مرکزی این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس کریمی در بازدید از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی در جریان آخرین وضعیت این موتور خانه قرار گرفت.

در این بازدید سیف مدیر و اصل عرب معاون فنی مهندسی مجموعه ورزشی آزادی از اقدامات انجام شده در موتور خانه مرکزی و سرویس دهی آن به فدراسیون های مستقر در این مجموعه توضیحاتی را خدمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه نمودند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved