jشنبه 09 مرداد 1400
پنج شنبه 24 تیر
در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است
دکتر روحانی در آیین افتتاح طرح های ملی ورزشی وزارت و ورزش و جوانان:

در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است🔸️در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است

🔸️افزایش 12 برابری خانه‌های ورزش روستایی به معنای عدالت ورزشی و توجه دولت به روستاها است

🔸️توجه به روستائیان در این دولت با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست

🔸️احداث 142 خانه جوان در کشور نشان دهنده اهمیت این دولت به جوانان است.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved