jپنج شنبه 30 دی 1400
سه شنبه 21 دی
بازدید سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه از پروژه های استان مازندران

بازدید سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه از پروژه های استان مازندران


سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برخی پروژه های استان مازندران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دکتر سعید ابوالفتحی سرپرست معاونت فنی و مهندسی این شرکت، در ادامه سفر ۲ روزه خود به استان های شمالی کشور، امروز سه شنبه ۲۱ دی ماه وارد استان مازندران شد

وی در این سفر از پروژه های استادیوم ۵۰۰۰ نفری چالوس و استادیوم ۵۰۰۰ نفری آمل بازدید کرد.

در این سفر، مرعشی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت توسعه و فردین سرپرست فنی منطقه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved