jیک شنبه 02 آبان 1400
شنبه 17 مهر
مهندس عاصم یوسفی از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد

مهندس عاصم یوسفی از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد


مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پس از جلسه با استاندار مرکزی، از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس علیرضا عاصم عصر روز شنبه ۱۷ مهرماه از برخی پروژه ها و اماکن ورزشی شهر اراک نیز بازدید و در جریان وضعیت آنها قرار گرفت.

دهکده المپیک ، استادیوم 15هزارنفری امام خمینی ، پیست اسکیت 22بهمن، سالن 3هزارنفری ومجموعه ورزشی شهدای 5مرداد از جمله این اماکن بودند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved