jیک شنبه 28 شهریور 1400
دو شنبه 08 شهریور
مدیرکل ورزش استان زنجان و دو رئیس فدراسیون گلف و ورزشهای رزمی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار کردند
در دفتر مهندس کریمی صورت گرفت؛


مدیرکل ورزش استان زنجان و دو رئیس فدراسیون گلف و ورزشهای رزمی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، امروز دو شنبه 8 شهریور ماه "خلیلی " مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان زنجان بحث و گفتگو شد. لازم به ذکر است در این جلسه "رحمتی" معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و"درستکار" مدیر منطقه نیز حضور داشتند و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان مربوطه ارائه نمودند.
در ادامه "بهتری "رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و"عزیزی" رئیس فدراسیون گلف با حضور در محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و در خصوص آخرین وضعیت اماکن ورزشی که در اختیار این فدراسیون هاست، گفتگوکردند.
در این دیدار همچنین در خصوص همکاری دو جانبه شرکت توسعه با فدراسیون های مذکور با محوریت بررسی و ساماندهی اماکن ورزشی دراختیار آنها و رفع موانع پیش رو، مباحثی مطرح گردید.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved