jیک شنبه 02 آبان 1400
شنبه 17 مهر
با اتمام پروژه های ورزشی؛ می خواهیم حال دل مردم را خوب کنیم
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پس از بازدید از پروژه های استان مرکزی :

با اتمام پروژه های ورزشی؛ می خواهیم حال دل مردم را خوب کنیم


مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: باید دست به دست هم دهیم تا با مشارکت همدیگر، شاهد تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور باشیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس علیرضا عاصم یوسفی پس از بازدید از برخی اماکن ورزشی در استان مرکزی اظهار داشت: با تاکید جناب آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان مبنی بر تکمیل پروژه های ورزشی کشور که از دغدغه های اصلی ایشان و همچنین دکتر آصفری نماینده مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی است، امروز جهت بازدید از برخی پروژه های ورزشی، راهی این استان شدیم تا با همفکری و همکاری مسئولین مربوطه، راهکارهایی را پیدا کنیم تا پروژه های نیمه تمام را تکمیل نماییم.

وی با بیان اینکه حال مردم با شیوع ویروس کرونا طی دو سال گذشته خوب نبوده، ادامه داد: می خواهیم با افتتاح پروژه های ورزشی، حال دل مردم را خوب کنیم. با افتتاح پروژه های ورزشی و بهره برداری آنها توسط مردم و ورزشکاران، این مهم رخ می دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور افزود: از همه مسئولان ورزشی، خیرین، ورزشدوستان و مردم عزیز دعوت می کنیم دست به دست هم داده تا در تکمیل این پروژه ها مشارکت کرده و بتوانیم شاهد افتتاح پروژه های نیمه تمام در کشور باشیم.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved