jسه شنبه 02 مرداد 1403
سه شنبه 29 خرداد
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ادامه بازسازی سکوهای ورزشگاه آزادی

بازدید وزیر ورزش و جوانان از ادامه بازسازی سکوهای ورزشگاه آزادی


کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان امروز با حضور در مجموعه ورزشی آزادی در جریان روند بازسازی استادیوم فوتبال آزادی قرار گرفت و همچنین از بانک چمن این ورزشگاه بازدید کرد.

حسین طلا مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و پیمانکار ورزشگاه نیز در این بازدید حضور داشتند و توضیحاتی را درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بازسازی این ورزشگاه ارائه دادند.

پسندیده مدیرکل حوزه وزارتی و نصیبی سرپرست ورزشگاه آزادی نیز در این بازدید وزیر ورزش را همراهی می‌کردند. بازسازی استادیوم فوتبال آزادی یکی از برنامه‌های اصلی وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دولت سیزدهم بوده است.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved