jسه شنبه 28 خرداد 1398
معرفی و افتتاح ورزشگاه 75 هزارنفری نقش جهان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved