jدو شنبه 03 تیر 1398
گفتگوی زنده مهندس کریمی با اخبار ورزشی شبکه سه سیما پیرامون بازسازی ورزشگاه آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved