jپنج شنبه 25 مهر 1398
بازدید مدیران استانداری تهران و مدیرعامل شرکت توسعه از گیت های ورودی ورزشگاه آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved