jجمعه 16 خرداد 1399
رونمایی از کتاب شیر بیشه آسمان در مدح شهید شیرودی توسط مهندس کریمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved