jسه شنبه 08 مهر 1399
مصاحبه مهندس کریمی با برنامه فوتبال برتر شبکه سه سیما در خصوص دربی
۲۵ شهریور ۹۸


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved