jشنبه 03 فروردین 1398
دو شنبه 25 دی
هتل "حیات شرق" شهر مشهد
هتل "حیات شرق" شهر مشهد
نظر به هماهنگی های انجام شده با اداره رفاه وزارت ورزش و جوانان، همکاران محترم می توانند از تاریخ 96/11/1 از امکانات هتل حیات شرق مشهد واقع در خیابان نواب صفوی بصورت رایگان استفاده نمایند. در خواست خود را به امور اداری شرکت اداره رفاه ارسال نمایید.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved