jیک شنبه 30 مهر 1396
شنبه 21 اسفند
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو
شرکت بیمه ایران با ک نمایندگی 6550 و بیمه پاسارگاد با کد نمایندگی 4029 آماده ارائه خدمات بیمه (بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو) با شرایط ویژه به کارکنان می باشد. لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر و معرفی نامه به امور رفاهی شرکت مراجعه نمایید.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved