jپنج شنبه 25 مرداد 1397
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
لاهیجان - سالن تختی لاهیجان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
بندر انزلی - مطالعه و احداث استادیوم 15000 نفری انزلی
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
رشت - پیست دوچرخه سواری روباز رشت
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
فومن - استادیوم 5000 نفری سنگ بیجار
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
رستم آباد - استادیوم 5000 نفری رستم آباد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
بندر انزلی - سالن ورزشی انزلی
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ماسال - زمین چمن مصنوعی شهرداری ماسال
نوع اماکن: شهری
مجری: 4
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
ماسال - استخربانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - رختکن زیرجایگاه مجموعه ورزشی روستای خردبچرماسال
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
لنگرود - سالن رزمی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کومله - شیخ محله
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
شلمان - زمین ورزشی شلمان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
فومن - سالن1200نفره فومن
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
فومن - سنگ بیجار
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ماکلوان سردارجنگل
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 3 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved