jشنبه 28 مهر 1397
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
کرمان - مطالعه و احداث سالن 6000 نفري کرمان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کرمان - سالن دووميداني كرمان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کرمان - استادیوم 15000 نفری کرمان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
زرند - استادیوم 4000 نفری زرند
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کرمان - پیست دوچرخه سواری کرمان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
نظام شهر - سالن نظام شهر
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
نرماشیر - سالن ورزشی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
نودژ - سالن نودژ
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
منوجان - سالن مسابقاتی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
منوجان - منوجان4
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - بجگان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن آقایان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سرپوش نمودن استخر
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن ورزشی بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 8 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved