jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
اماکن روستایی - منجرمویی
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - ریگ
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - گلی بازفت
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سردشت
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ناغان - ناغان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
چلگرد - کوهرنگ
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
فارسان - استخر سرپوشیده فارسان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
باباحیدر - باباحیدر
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - فیل آباد
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - پردنجان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - گوجان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - ده چشمه
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کیان - کیان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
شهرکرد - سالن باستانی اشکفتک
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
شهرکرد - پیست اسب سواری
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 3 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved