jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
میناب - میناب
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - تکمیل سالن ورزشی بانوان میناب
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - سالن چند منظوره میناب
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - سالن دختران
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - استخرمیناب
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - سالن نوسازی مدارس
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
میناب - آموزشگاه ملاصدرا
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
میناب - اداره کل زندانها
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
میناب - اجرای چمن مصنوعی استادیوم ورزشی میناب
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - تکمیل زمینهای چمن مصنوعی در سطح شهرستان میناب
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - تعمیر سالن ورزشی یادگار امام
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میناب - تعمیر سکوهای ورزشی استادیوم شهید امینی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی نوبند جدید
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی روستای گرو سندرک
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن گوربند
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 16 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved