jپنج شنبه 25 مرداد 1397
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
آبادان - تکمیل استادیوم ورزشی اروند کنار در آبادان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اهواز - سالن 4500 نفری اهواز
نوع اماکن:
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
هویزه - احداث سالن ورزشی چند منظوره
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین خاکی یزد نو
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
هندیجان - احداث استخر سرپوشیده
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
هندیجان - مجموعه ورزشی روستایی سویره
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - احداث سالن ورزشی چند منظوره
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
هفتگل - احداث خوابگاه ورزشی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مسجد سلیمان - احداث سالن تمرینی سقف کوتاه رزمی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مسجد سلیمان - احداث سالن تمرینی سقف کوتاه
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مسجد سلیمان - احداث سالن تمرینی سقف کوتاه
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مسجد سلیمان - زمین ورزشی شهید قنبری
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
لالی - احداث خوابگاه ورزشی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گتوند - احداث استخر سرپوشیده
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گتوند - احداث خوابگاه ورزشی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 6 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved