jدو شنبه 02 اردیبهشت 1398
یک شنبه 18 شهریور
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ورامین توسط دکتر سلطانی فر
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved