jپنج شنبه 31 مرداد 1398
دو شنبه 15 بهمن
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری نسیم شهر توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved