jسه شنبه 06 اسفند 1398
دو شنبه 07 بهمن
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در دفتر مرکزی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved