jجمعه 28 تیر 1398
جمعه 05 مرداد
افتتاح سالن های چندمنظوره برسیان و قهی در استان اصفهان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved