jپنج شنبه 27 دی 1397
یک شنبه 11 شهریور
بازدید مهندس کریمی از پروژه سالن شش هزار نفری شیراز به همراه استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved