jدو شنبه 02 اردیبهشت 1398
شنبه 17 شهریور
آماده سازی ورزشگاه فوتبال ورامین جهت افتتاح فاز نخست
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved