jچهار شنبه 25 تیر 1399
شنبه 03 اسفند
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن شش هزار نفری شهر سنندج و کرمانشاه


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved