jدو شنبه 30 بهمن 1396
چهار شنبه 04 مرداد
مراسم تودیع و معارفه مدیر مجموعه شهید کشوری با حضور مهندس مدبر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved