jشنبه 03 فروردین 1398
سه شنبه 07 فروردین
بازدید مهندس کریمی از فدراسیون های تنیس روی میز و ژیمناستیک


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved