jچهار شنبه 05 اردیبهشت 1397
دو شنبه 18 اردیبهشت
حضور دکتر سلطانی فر در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved