jپنج شنبه 23 مرداد 1399
دو شنبه 15 اردیبهشت
نشست بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب با مدیرعامل شرکت توسعه در تالار نصرت


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved