jچهار شنبه 26 دی 1397
دو شنبه 10 اردیبهشت
بازدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و شهردار منطقه 22 از مجموعه ورزشی آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved