jچهار شنبه 25 تیر 1399
سه شنبه 27 اسفند
نشست پایان سال مهندس کریمی با معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved