jدو شنبه 30 بهمن 1396
پنج شنبه 11 آبان
سخنرانی مهندس مدبر در گردهمایی مشترک معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved