jپنج شنبه 27 دی 1397
پنج شنبه 12 بهمن
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی آزادی
عکس: نریمان اصغری


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved