jچهار شنبه 30 آبان 1397
سه شنبه 05 تیر
حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه ایران و پرتغال


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved