jجمعه 28 تیر 1398
یک شنبه 13 آبان
بازدید مدیرعامل به همراه معاون مشارکت های مردمی از بازسازی استادیوم آزادی
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved