jشنبه 31 شهریور 1397
دو شنبه 03 مهر
همایش بسیجیان وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved