jدو شنبه 30 بهمن 1396
دو شنبه 03 مهر
همایش بسیجیان وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved