jدو شنبه 25 شهریور 1398
سه شنبه 31 اردیبهشت
افتتاح سالن فيرورق و ورزشگاه سلماس استان آذربایجان غربی توسط وزیر ورزش و جوانان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved