jسه شنبه 20 آذر 1397
شنبه 07 مهر
انعکاس میزبانی ورزشگاه آزادی از دربی 88 تهران در خبرگزاری ها


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved