jپنج شنبه 02 خرداد 1398
شنبه 19 خرداد
بازدید مهندس کریمی از آماده سازی بسته های افطاری کمیته فرهنگی جهت پخش در مجموعه انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved